การสร้างคลิปคอมพาวด์ (Creating Compound Clips):

การสร้างคลิปคอมพาวด์ (Creating Compound Clips):

การสร้างคลิปคอมพาวด์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการคลิปวิดีโอในโปรเจ็กต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเว็บดูหนัง เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบและแก้ไขคลิปได้ในรูปแบบที่สะดวกสบาย ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อสร้างคลิปคอมพาวด์ในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ:

 1. เลือกคลิปที่ต้องการรวมเข้าด้วยกัน:
  • เริ่มต้นโดยการเลือกคลิปหรือคลิปที่คุณต้องการรวมเข้าด้วยกันในโปรเจ็กต์.
 2. สร้างคลิปคอมพาวด์:
  • หลังจากเลือกคลิปที่คุณต้องการ, คุณสามารถใช้คำสั่ง «Create Compound Clip» หรือวิธีที่ใกล้เคียงตามโปรแกรมที่คุณใช้.
  • หากใช้ Final Cut Pro, คุณสามารถเลือกคลิปและใช้ทางลัดคีย์บอร์ด «Option + G» เพื่อสร้างคลิปคอมพาวด์.
 3. ตั้งชื่อและกำหนดตำแหน่งของคลิปคอมพาวด์:
  • หลังจากสร้างคลิปคอมพาวด์, โปรแกรมจะขอให้คุณตั้งชื่อและกำหนดตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกคลิปคอมพาวด์นั้น.
 4. การใช้งานคลิปคอมพาวด์:
  • เมื่อคลิปคอมพาวด์ถูกสร้างขึ้น, มันจะปรากฏในโปรเจ็กต์ของคุณเป็นคลิปเดียวกับคลิปปกติ แต่ภายในมันจะประกอบด้วยคลิปทั้งหมดที่คุณเลือก.
  • คุณสามารถจัดการคลิปคอมพาวด์นี้เหมือนกับคลิปปกติ โดยสามารถเลื่อน, ตัด, และปรับแต่งคุณลักษณะอื่นๆ ได้.

การสร้างคลิปคอมพาวด์ช่วยให้คุณสามารถจัดการคลิปแบบรวมกันในโปรเจ็กต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคลิปเดิมๆ ทั้งหมด ทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพและมีระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น.

Desde 2013, la estación de radio y televisión de Anhui y JAC Motors han lanzado conjuntamente una actividad de beneficio público llamada “ Hand-in-Hand, Refine Action–Let Children Not be Alone”“, enfocándose en el crecimiento saludable de los niños.Hasta ahora, la actividad de beneficio público de JAC se ha llevado a cabo durante siete temporadas, brindando calidez y atención a más de 5.000 niños. Durante estas siete temporadas consecutivas, la actividad muestra el cuidado de JAC por la generación más joven, siendo el mejor retrato del efecto positivo de JAC en la sociedad y el cumplimiento de sus responsabilidades sociales. Hand-in-Hand, Refine Action–Let Children Not be Alone” es como una luz brillante, que satisface el deseo de compañía de los cada niño vulnerable, ilumina su corazón y guía su camino.

El 29 de enero de 2020, JAC Motors donó 10 millones de RMB a través de la Cruz Roja de Wuhan para apoyar la prevención y el control de la pandemia en Wuhan. A su vez, el 9 de febrero del mismo año, JAC Motors donó otros 5 millones de RMB en efectivo al Comando de Emergencia de Prevención y Control de Epidemias de la provincia de Anhui, como una mano amiga en la lucha, ofreciendo también apoyo continuo.

Con el fin de resolver la escasez de materiales médicos, JAC compró máscaras para brindar asistencia a los distribuidores en el extranjero, haciendo un gran esfuerzo para apoyar la prevención y el control de epidemias en el extranjero. Hasta la fecha, JAC ha apoyado con un total de 50.000 máscaras a Europa, América Latina, África y Asia.